Kédeuze gondolbaan
Bikepark
  • afdruk

Kwaliteit van ontvangst en diensten, professionalisme, en de opwaardering van lokale middelen zijn enkele kernwaarden van het label.

Dankzij de inspanningen om aan de nationale kwaliteitsnormen te voldoen, heeft de Dienst Toerisme in september 2013 het label Qualité Tourisme™ behaald.

Er zijn steeds professionals die over het label Qualité Tourisme™ te uwer beschikking dankzij onze systematische analyse van tevredenheidsenquêtes en klachten.

Hun prestaties worden regelmatig onderworpen aan onaangekondigde en onafhankelijke controles. Er zijn meer dan 120 criteria waaraan de hele ploeg van de Dienst Toerisme voldoen om uw tevredenheid te garanderen.

onze inzet